تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی در حوزه زیست فناوری و سلامت

تجهیزات تولید پایلوت و صنعتی

فرآیندهای بالادستی
• فرآیندهای پایین دستی
• لوازم و تجهیزات یکبار مصرف

تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

سایر فعالیتها

محصولات سفارشی

محصولات سفارشی

سیستم تمام اتوماتیک تخلیص آنتی بادی با استفاده از فناوری Single-Use

لطفا جهت سفارش تجهیزات مورد نیاز خود با دفتر شرکت تماس بگیرید.

رویدادهای نمایشگاهی

رویدادهای نمایشگاهی

حضور در نمایشگاه های داخلی و اروپا در زمینه زیست فناوری، تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی